Προχωρημένη Αναζήτηση

Terms & Conditions

1. ΗΛΙΚΙΑ ΜΙΣΘΩΤΟΥ ΚΑΙ ΟΔΗΓΩΝ:Ελάχιστο όριο ηλικίας για κατόχους πιστωτικών καρτών 21 χρόνια και για μη κατόχους 23 χρόνια.Για τις κατηγορίες L,L1,J,K,F,N,G,G1 25 χρόνια.

2. ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΕΩΣ: O oδηγός πρέπει να έχει άδεια που να έχει εκδοθεί πριν από 1 χρόνο τουλάχιστον.

3. ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ: :
Για τις κατηγορίες A,B,C,C+ προκαταβολή €800, €. Για τις κατηγορίες D,D+,C1. €900,00. Για τις κατηγορίες E,D1 €1000,00.Για τις κατηγορίες L,W,N,G,G1,G+ €1200,00.Για τις κατηγορίες K,F,J €1500,00 για μη κατόχους πιστωτικής κάρτας.Εξαιρούνται οι κάτοχοι πιστωτικών καρτών αναγνωρισμένων από την Xenios.

4.ΕΛΑΧΙΣΤΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ: Μία ημέρα (24 ώρες ).

5. ΑΣΦΑΛΕΙΑ: Οι τιμές μισθώσεως περιλαμβάνουν τις παρακάτω ασφαλιστικές καλύψεις:  
    α) θάνατο ή σωματικές βλάβες τρίτων και επιβαινόντων εις το όχημα πλην οδηγού έως 500.000 ευρώ κατά ατύχημα., 
    β)Υλικές ζημίες τρίτων (εξαιρουμένου του αυτοκινήτου της Xenios ) έως 100.000 ευρώ. 
    γ) ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΚΛΟΠΗΣ (TDP) : Το ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο έναντι ολικής κλοπής, και πυρκαγιάς με ανώτερη ιδία συμμετοχή το ποσό των €600.

    δ) ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΟΔΗΓΟΥ (PAI):καλύπτει: Τον οδηγό για θάνατο, μόνιμη ολική ή μερική ανικανότητα από τροχαίο ατύχημα έως 15000 ευρώ. 
    ε)ΚΑΛΥΨΗ ΜΗ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΠΟΣΩΝ (CDW) : Καλύπτει όλες τις ζημίες στο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο όταν για το ατύχημα ευθύνεται αποκλειστικά ο μισθωτής. Ο μισθωτής συμμετέχει για την αποκατάσταση των ζημιών του αυτοκίνητου της Xenios α.ε με το ποσό 800 ευρω για τα αυτοκίνητα των κατηγοριών A,B,C και C+,με το ποσό των 900 ευρω για τα αυτοκίνητα των κατηγοριών C1,D,D+, 1000 ευρώ για τα αυτοκίνητα της κατηγορίας E,D1 και με 1200 ευρω για τις κατηγορίες L,N,G,G1,G+ και Wκαι 1500 ευρώ για τα αυτοκίνητα της κατηγορίας K,F,J,L1.

6. Σημείωση:Οι παραπάνω ασφάλειες δεν καλύπτουν σε καμία περίπτωση

 • ζημιές που έχουν προκληθεί από παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ.),
 • ζημιές που έχουν προκληθεί στα ελαστικά,στους καθρέπτες, στους υαλοκαθαριστήρες,
 • ζημιές στο κάτω μέρος του αμαξώματος,
 • ζημιές στο εσωτερικό του αμαξώματος και τη θραύση κρυστάλλων
 • απώλεια προσωπικών αντικειμένων,
 • απώλεια κλειδιού,
 • απώλεια ή καταστροφη σε παιδικά καθήσματα,GPS ή άλλο εξοπλισμό

7. Έξτρας &Έξτρα ασφάλειες:

 1. Fdw: Πλήρης απαλλαγή συμμετοχής οδηγού με έξτρα χρέωση 6 ευρώ την ημέρα και ανώτατη χρέωση 80 ευρώ.

 2. Ζημιές σε ελαστικά, καθρέπτες και τζάμια: απαλλαγή συμμετοχής οδηγού με έξτρα χρέωση 2 ευρώ την ημέρα και ανώτατο τα 30 ευρώ.

 3. FTW Πλήρης απαλλαγή συμμετοχής οδηγού με έξτρα χρέωση 3 ευρώ την ημέρα και ανώτατο ποσό 40 ευρώ.

 4. Ασφάλεια μεταφοράς οχήματος με πλοίο. Έξτρα χρέωση 10 ευρώ ανα κατεύθυνση

 5. Επιπλέον οδηγός: Έξτρα χρέωση 2 ευρώ την ημέρα και ανώτατη χρέωση 30 ευρώ

 6. Καύσιμα:Επιβαρίνεται ο μισθοτής.

 7. Σχάρα οροφής: Έξτρα χρέωση 6 ευρώ την ημέρα με ανώτατη χρέωση τα 80 ευρώ.

 8. Παιδικά καθήσματα :Έξτρα χρέωση 5 ευρώ την ημέρα και ανώτατη χρέωση τα 50 ευρώ.

 9. Αλυσίδες χιονιού : (διαθέσιμες κατόπιν συνενόησης) Έξτρα χρέωση 5 ευρώ την ημέρα και ανώτατη τα 50 ευρώ.

8. Τύποι οχημάτων :Η ΞΕΝΙΟΣ Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει τον τύπο του αυτοκινήτου με άλλο τύπο ιδίου κυβισμού.

9. ΠΑΡΑΔΟΣΗ/ΠΑΡΑΛΑΒΗ:
α) Στους σταθμούς των γραφείων μας: δωρεάν,
β) εκτός των γραφείων μας και σε απόσταση μικρότερη των 20 χιλ από αυτά δωρεάν. Οπουδήποτε στο νησί της Θάσου δωρεάν.
γ) για μεγαλύτερες των 20 χιλ αποστάσεις η χρέωση γίνεται με 0,50 ευρώ ανά χλμ. για όλες τις κατηγορίες (ελάχιστη χρέωση: 15 ευρώ ανά διαδρομή ).
δ) Χρέωση για κάθε παράδοση ή παραλαβή μετά τις ώρες λειτουργίας ( 21:00 - 07:00) 30 ευρώ + φπα.

10. ΕΝΟΙΚΙΑΣΕΙΣ ΜΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Στην Θάσο, μεταξύ των σταθμών της Xenios και για ενοικίαση μεγαλύτερη των 5 ημερών, δωρεάν, Ειδάλλως ο μισθωτής επιβαρύνεται με 0,50 ευρώ ανά χιλιόμετρο για όλες τις κατηγορίες αυτοκινήτων και ανά κατεύθυνση. Μεταξύ των γραφείων της Καβαλάς, Θεσσαλονίκης και Αλεξανδρούπολης για ενοικίαση μεγαλύτερη των 14 ημερών, χωρίς καμία έξτρα χρέωση.Για ενοικίαση μικρότερη των 14 ημερών ο μισθωτής θα επιβαρύνετε με τις κάτωθι χρεώσεις:

 • Καβαλα-Θεσαλονικη 80 €

 • Θασος –Θεσσαλονικη 100 €

 • Θασος-Καβαλα 30 €

 • Θασος-Αλεξανδρούπολη 70 €

 • Αλεξανδρούπολη-Θεσσαλονικη 140 €

 • Αλεξανδρούπολη-Καβαλα 35 €

11. ΦΟΡΟΙ: 24% Φ.Π.Α. για όλους τους σταθμούς Xenios .

12. ΧΡΕΩΣΗ ΓΙΑ ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΤΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ (ASC): 6%

13. ΤΡΟΧΑΙΕΣ ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ : Όλα τα πρόστιμα και συνέπειες από διοικητικές κυρώσεις επιβαρύνουν τον μισθωτή.

14. ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΥΝΟΡΩΝ: Δεν επιτρέπονται.

15. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ :Τα οχήματα δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται για οδήγηση εκτός συνόρων, σε μη ασφαλτοστρομένους δρόμους, για μεταφορές βαρέων αντικειμένων και για οποιαδήποτε άλλη κακή χρήση του. Οχήματα τα οποία επιστρέφουν σε άσχημη κατάσταση και με πολύ λερωμένο εσωτερικό(πχ υπολ. τροφών κτλ) θα χρεώνεται με έξοδα καθαριότητας έως 150 ευρώ.

16. ΕΞΟΔΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ : Σε περίπτωση ατυχήματος, ο μισθωτής χρεώνεται με 70 ευρώ για κάλυψη εξόδων διαχείρισης.

17. ΟΔΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ: ΕΛΠΑ - 24 ώρες ( τηλ . 10400)

18. ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΣ ΤΙΜΩΝ : Oι τιμές υπόκεινται σε αλλαγή χωρίς προειδοποίηση. Θα εφαρμόζονται οι κατά την έναρξη της ενοικίασης ισχύουσες τιμές, μετά από σχετική έγκριση από τον ΕΟΤ.